Covid-19

Vanwege het coronavirus hanteren wij de volgende regels:

  • Blijf thuis bij: hoesten, niezen, keelpijn, verkoudheidsklachten, benauwdheid, griepklachten en/of verhoging of koorts (meer dan 38 °C) of hooikoorts.
  • Ook wordt u gevraagd thuis te blijven als:

-u huisgenoten/gezinsleden met corona heeft of met het vermoeden van corona

-u genezen bent van corona korter dan twee weken geleden

-u gezinsleden hebt met de in het eerste punt genoemde symptomen

-u in thuisisolatie bent

-u in een verpleeghuis/verzorgingshuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking woont.

  • Hoest of nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes, die u na gebruik gelijk weggooit. Ontsmet daarna uw handen met desinfectiemiddel.
  • Wij verzoeken u niet langer dan 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn.
  • Bij binnenkomst en vertrek dient u uw handen te ontsmetten met desinfectiemiddel, dat u ter beschikking staat.
  • Er worden geen handen geschud en er wordt een afstand van 1,5 meter aangehouden.